Bewonersinformatie Avond

Verslag Bewonersinformatieavond:

Deze avond was georganiseerd door MCUtrecht in de Bethelkerk te Zuilen daarbij waren aanwezig:

Dhr Leppink Sportzaken en Dhr Matsers Jurist van de Gemeente Utrecht

Dhr Hol van Milieugroep Zuilen

Bewoners en belangstellende

Opname van zo is Zuilen

MCU Bestuursleden de Haan Nijland Zyerveld Sturkenboom Zee en Reijnders

MCUtrecht heeft deze avond georganiseerd mede in overleg met Milieu Groep Zuilen om de

bewoners te informeren over de aangevraagde revisie op de bestaande vergunning en de

reken uitkomst van een geluidsscherm aan de Isotopenweg.

Jammer genoeg waren er weinig belangstellende, ook al waren er naar verschillende kanalen

uitnodigingen verstuurd, maar is dit niet of bijna niet terecht gekomen bij de bewoners.

Dit betreuren wij zeer en zullen in het vervolg gebruik gaan maken van fb Zo is Zuilen

en fb Buren van Lageweide om zo de bewoners beter te informeren.

Deze avond heeft MCU duidelijk willen maken dat wij een sportvereniging zijn die naast

Uw wijk al 41 jaar aktief is voor trainingen en wedstrijden voor kinderen en volwassenen.

Wij zijn een gezonde vereniging die altijd voor zich zelf heeft gezorgd en willen ook

naar de bewoners toe zo min mogelijk overlast bezorgen.

Dit houd niet in dat wij iets verkeerds doen want de aangevraagde vergunning is getoetst

voor wet en regelgeving echter blijft de vergunning al een jaar op de plank liggen wat

ook voor MCU een onhoudbare situatie is.

Naar aanleiding van de aanvraag van ALW die een asfaltcentrale wil bouwen bij Pouw en daarvoor

een vergunning voor een geluidsscherm aanvroeg achter de kantine van MCU, is er in oktober 2015

overleg geweest met de Wethouders en vertegenwoordigers van alle belanghebbende en daaruit voortvloeiend

zijn er rekensessie gedaan door de Gemeente Milieu Groep Zuilen Pouw groep en MCUtrecht, en daaruit

is uit voort gekomen dat wanneer er een geluidsscherm zou komen aan de Isotopenweg bestaande uit

drie rijen containers hoogte 8,5 mtr lengte van 240 mtr dat dit een geluids- reductie te weeg zou

brengen van 6 tot 8 dba aan de eerste bewoners aan de Amsterdamsestraatweg.

Deze uitkomst was voor iedereen zeer verrassend en de Gemeente heeft toen een Project ontwikkelaar

aangesteld om dit te realiseren.

De Pouw groep heeft een offerte neer gelegd en MCU heeft ook een offerte neergelegd die aanzienlijk

lager uit komt en daarvoor zou het scherm 250.000 euro kosten, geld wat MCU niet heeft.

 

Tijdens het overrleg gisteren zijn daardoor meerdere faktoren naar voren gekomen:

  1. het duurt wel erg lang voordat er helderheid is.
  2. bewoners juichen het toe dat mcu zelf een geluidsscherm wilt bouwen.
  3. bewoners vinden dat de Wethouders nu stappen moeten ondernemen

In het gesprek heeft MCU aan de belangstellende uitgelegd dat de Gemeente de

Verhuurder van de grond is en dus bepaald of er wel of geen scherm gebouwd mag worden

Om die reden is er ook een Project ontwikkelaar aangesteld en om het te financieren.

 

Afgesproken is geworden om over 6 tot 8 weken en derde Bewoners Informatie avond

Te houden en hopen dat de opkomst dan groter is.

 

Comments are closed.