Nieuwsbrief 23-3-2017 Vergunning

Beste crossleden

De vergunning van MC Utrecht is verleend!

De gemeente heeft na gesprekken met verschillende partijen een intentieverklaring gesloten met MCU en wij mogen uitbreiden, wat betekent dat de vereniging wedstrijden mag organiseren.
In de vergunning staat, dat we met het krijgen van de vergunning met meer crossmotoren per uur mogen rijden.

Daar staat tegenover dat er een geluidswal komt van 223 meter lang en 8,5 meter hoog.
Het moet een wand van containers worden met een uniforme kleur. Dit kost minimaal 250.000 euro.
MCU krijgt hulp bij de financiering van de geluidswal. De gemeente verkoopt een stuk grond langs de vereniging aan Theo Pouw Groep. Dit moet leiden tot een betere ontsluitingsroute voor de nieuwe asfaltcentrale. De opbrengst van de grondverkoop verstrekt de gemeente vervolgens om de geluidswal te realiseren.

De gemeenteraad moet hier nog wel over beslissen in de voorjaars nota.
Bestuur van MCU

Comments are closed.